universe menu

Find person

Find AU

Bygningskort | Personsøgning | aukort@au.dk

 • AUHRA

  AUHRA er det personaleadministrative HR system ved AU, der bruges til personaleadministration, fraværsregistrering og medarbejderudviklingssamtaler (MUS).

 • AURAP

  AURAP er AU's business intelligence portal for økonomi- og uddannelsesområdet. Portalen indeholder både standardrapporter og specialiserede analyseværktøjer.

 • Blackboard

  Blackboard er AU's e-læringssystem. Blackboard er samlingspunkt for kursusmateriale og fungerer som forum for online læring og studenteraktiviteter.

 • Indfak

  AU anvender systemet IndFak2 til modtagelse af fakturaer. På AU foregår fakturamodtagelse, bogføring og betaling til leverandør fuldt elektronisk.

 • mit.au.dk

  Mit.au.dk er AU's selvbetjeningsløsning for medarbejdere og studerende. Her kan du ændre nogle af dine navne- og mailoplysninger, se registrering af ferie og tilgå specifikke administrative systemer, du har rettigheder til.

 • PURE

  PURE er AU's forskningsregistreringsystem. Her registreres forskningspublikationer, -aktiviteter og -projekter. PURE ligger desuden til grund for AU-ansattes personlige hjemmesider.

 • RejsUd

  Aarhus Universitet anvender RejsUd til afregning af rejser og udgifter.

 • STADS

  STADS er det studieadministrative system på AU. Via STADS administreres og formidles oplysninger om studerendes studieaktiviteter og -forløb.

 • Webmail

  Med webmail har du altid direkte adgang til din AU mail og kalender via en browser.

 • Workzone

  Workzone er AU's elektroniske sags- og dokumenthåndterings-system (ESDH). Som offentlig institution skal AU journalisere vigtige dokumenter.

 • Fandt du ikke, hvad du søgte?

  Find flere it-systemer i emneindekset for medarbejderservice.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 01.07.2020